Temat: POMIAR INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

 

I.  Zadania

1.Zmierzyć indukcyjność własną cewki powietrznej i rdzeniowej metodą techniczną

2.oraz metodą trzech amperomierzy i trzech woltomierzy

3.Określić zaciski jednoimienne dwóch cewek sprzężonych

4.Dokonać pomiaru indukcyjności wzajemnej dwóch cewek metodą techniczną przy różnych połączeniach (zgodnie i przeciwnie)

 

II.  Spis przyrządów

 

 

III.  Wykonanie zadań ćwiczenia

 

 

1.

 


 

 

Lp.

P

U

I

[W]

[V]

[A]

1.

 

 

 

   

          XL=ÖZ2-R2                        R=R-RUZW                    

          XL=w•L                                     

          Z=ÖR2-XL2

             

                                         

 

 

 

 

 

 


 

Lp.

U

I

R

[V]

[A]

[W]

1.

 

 

 


 

Lp.

U

I

Z

[V]

[A]

[W]

1.

 

 

 

       

 


 

 

 

 

 

2.

 


   

 

 

 

 

 

 

Lp.

U

UN

UL

[V]

[V]

[V]

1.

 

 

 

       

 

Lp.

U

UN

UL

[V]

[V]

[V]

1.

 

 

 

       

 

                   1         4RN•UN2•UL2

           L= ¾¾ Ö ¾¾¾¾¾¾¾¾    - RN2 

                 2pf      U2-UN2-UL2

 

 


 

                                                                            

Lp.

I

IN

IL

[A]

[A]

[A]

1.

 

 

 

       

 

 

Lp.

I

IN

IL

[A]

[A]

[A]

1.

 

 

 

    

                     1          4RN2•IN2•IN2

              L= ¾¾ Ö ¾¾¾¾¾¾¾¾    - RN2 

                    2pf        I2-IN2-IL2

3.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

4.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

U

I

[V]

[A]

1.

2.

3.

 

 

 

                                  

Lp.

U

I

[V]

[A]

1.

2.

3.

 

 


 

               L2= L1+ L2 – 2M

               L2’’= L1+ L2+ 2M

                  Σ L2- L2’’ = 4M