Temat : Pomiar mocy biernej odbiornika 3-fazowego

Wprowadzenie

W obwodach elektrycznych prądu sinusoidalnego znajduje zastosowanie wielkość zwana mocą bierną, oznaczana przez Q i definiowana iloczyn wartości skutecznych napięcia, prądu i sinusa kąta przesunięcia fazowego między nimi, czyli

 

Jednostką mocy biernej jest 1 war (1 var). Moc czynna, bierna i pozorna są związane zależnością

 

                                      czyli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Trójkąty mocy: a)dla Q>0; b)dla Q<0

a ponadto

   

 

 

Na podstawie zależności wiążących poszczególne moce można podać ilustrację graficzna, w postaci trójkąta mocy (Rys). W trójkącie tym moc czynna i bierna są przyprostokątnymi, moc pozorna przeciwprostokątną.

Moc bierna, zależna sinusa kąta fazowego, może mieć wartość dodatnią, gdy kąt fazowy j jest dodatni ( odbiornik rezystancyjno-indukcyjny) oraz może mieć wartość ujemną, gdy kąt fazowy j jest ujemny ( odbiornik rezystancyjno- pojemnościowy). W zależności od znaku mocy biernej otrzymujemy trójkąt mocy przedstawiony na rys. a) lub b).

 

Zadania :

  1. Zmierzyć moc bierną odbiornika symetrycznego przy pomocy jednego watomierza.
  2. Zmierzyć moc bierną w układzie trójfazowym.
  3. Zmierzyć moc bierną dwoma watomierzami na napięcie fazowe ze sztucznym zerem.
  4. Zmierzyć moc bierną za pomocą trzech watomierzy.

Przyrządy :

Wykonanie zadań ćwiczenia :

        Ad. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ad. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ad. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4)