Temat :Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

 

        W obwodach prądu stałego moc pobieraną przez odbiornik określa zależność :

                                                            P=UI

        Moc w obwodach prądu stałego można mierzyć woltomierzem i amperomierzem, czyli tzw. metodą techniczną. Wskazania tych przyrządów należy pomnożyć. Pomiar taki jest niedogodny, gdyż wymaga stosowania dwóch przyrządów i nie daje dokładnego wyniku. Dlatego przeważnie do pomiaru moc stosuje się watomierza, najczęściej elektrodynamiczny.

Dokonując pomiaru mocy metodą techniczną musimy pamiętać o błędach wynikających ze złych pomiarów napięcia lub prądu pobieranego przez odbiornik.

Dla pomiarów dużych mocy dokładnie mierzymy napięcie, a mierzony prąd to prąd płynący przez odbiornik i woltomierz.

 

 

Błąd pomiaru możemy policzyć ze wzoru:

 

 

 

 

Błąd procentowy liczymy ze wzoru:

 

 

 

 

Dla pomiarów małych mocy dokładnie mierzymy prąd, a mierzone napięcie to spadek napięcia na odbiorniku i amperomierzu.

 

 

Błąd pomiaru liczymy ze wzoru:

 

   

Pomiarów dokonujemy przy stałym napięciu.

   Zadania :

  1. Dokonać pomiaru mocy metodą techniczną, określić wpływ poboru mocy przez przyrządy na uchyb pomiaru.

  2. Dokonać pomiaru mocy odbiorników watomierzem i porównać otrzymane wyniki z wynikami z poprzedniego punktu.

  3. Określić zakres pomiaru mocy dla poszczególnych układów ze względu na użyte mierniki.

   Spis przyrządów :

   Wykonanie zadań ćwiczenia :

Ad. 1)

- z dokładnie mierzonym napięciem dla dużych mocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokładnie mierzonym prądem dla małych mocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2)

- układ z dokładnie mierzonym napięciem dla dużych mocy

 

 

 

 

 

- układ z dokładnie mierzonym prądem dla małych mocy